Работно време за записване на ученици в 8 клас след степен на класиране
Публикувана от nefertiti на July 10 2019 00:00:00
Работно време на СУ „Христо Смирненски” за записване на ученици в 8 клас след степен на класиране:
1 етап: 12-15.07.2019 от 8,00 часа до 18,00 часа
16.07.2019 от 8,00 до 14,30 часа
2 етап: 18-19.07.2019 от 8,00 часа до 18,00 часа
3 етап: 30.07.2019 от 8,00 часа до 18,00 часа
Записването се извършва в канцеларията на 1 етаж.

Разширена новина
Работно време на СУ „Христо Смирненски” за записване на ученици в 8 клас след степен на класиране:
1 етап: 12-15.07.2019 от 8,00 часа до 18,00 часа
16.07.2019 от 8,00 до 14,30 часа
2 етап: 18-19.07.2019 от 8,00 часа до 18,00 часа
3 етап: 30.07.2019 от 8,00 часа до 18,00 часа
Записването се извършва в канцеларията на 1 етаж.