Набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Публикувана от nefertiti на September 27 2019 18:45:04
На основание чл. 136 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в сила от 05.03.2019г. се откривам процедура за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г„ 2020/2021г, и 2021/2022г.
Обявлението можете да разгледате в УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ.


Разширена новина
На основание чл. 136 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в сила от 05.03.2019г. се откривам процедура за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г„ 2020/2021г, и 2021/2022г.
Обявлението можете да разгледате в УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ.