График на групите по проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 г.
Публикувана от nefertiti на October 24 2019 00:00:00
1 Български език и литература - 4клас - Класна стая 4 а, 15:10 часа, вторник 2 Математика - 4 клас - Класна стая 4 а клас, 15:10 часа, понеделник 3 Български език и литература- 7клас - Класна стая 6 а , 14:10 часа, понеделник 4 Математика - 7 клас - Класна стая 6а, 14:10 часа, четвъртък
Разширена новина
1 Български език и литература - 4клас - Класна стая 4 а, 15:10 часа, вторник 2 Математика - 4 клас - Класна стая 4 а клас, 15:10 часа, понеделник 3 Български език и литература- 7клас - Класна стая 6 а , 14:10 часа, понеделник 4 Математика - 7 клас - Класна стая 6а, 14:10 часа, четвъртък 5 Български език и литература -10 клас, Класна стая 10 а, 14:10 часа, сряда 6 Математика - 10 клас - Кабинет ИТ-1 етаж, 14:00 часа, вторник 7 Английски език - 6 клас - Класна стая 6 а, 15:20 часа, петък 8 Готварство - 8-10 клас, Учебен ресторант, 14:00-16:00 часа, сряда 9 Млад природолюбител -7 клас, Класна стая 11 б,14:10 часа, сряда