РЪКОВОДСТВО И УЧИТЕЛИ
Публикувана от admin на March 10 2011 00:39:25

ДИРЕКТОР
Асен Раданов Сурчев
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
Диана Минчева Петрова
Нели Илиева Кацарска
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК/ЛОГОПЕД
Тихомир Стоянов СтояновПРЕПОДАВАТЕЛИ

Марина Георгиева Каракуманска - бълг. език и литература
Цветана Куманова Пейчинова - бълг. език и литература
Мария Христова Джумеркова - бълг. език и литература
Ирина Ангелова Сурчева - руски език
Марияна Илинова Топузлийска - английски език
Галина Станева Боева - английски език и проф.подготовка
Гергана Иванова Паунска - английски език
Димитрина Христева Радева - математика
Събка Генева Мустакова - информатика и информац. технологии
Ненко Цонков Берберов - история и философия
Христинка Макавеева Вълкова - география, свят и личност
Генка Спирова Георгиева - физика
Невена Христова Пашкулова – биология и химия
Гергана Ганчева Маринска - физическо възпитание и спорт
Иван Петров Бадов - физическо възпитание и спорт
Иван Александров Димов - музика
инж. Маринела Димитрова Стоянова - професионална подготовка
инж. Анна Константиновна Георгиева - професионална подготовка
Миглена Иванова Вълчева - професионална подгоровка
Мария Миткова Костова – професионална подготовка - туризъм
Милена Станчева Мутовска - професионална подготовка - туризъм
Ганка Георгиева Илевска - начален учител
Николина Георгиева Пановска - начален учител
Радка Стоянова Каракитукова - начален учител
Нели Димитрова Башинова - начален учител
Христо Илиев Терзиев - начален учител
Венета Антонова Терзиева - начален учител
Генка Стоилова Филчева - начален учител
Цветана Петкова Минчева - начален учител
Пенка Бонова Делибосова- Учител - ЦОУД
Цветана Стоилова Боненска - начален учител