ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година
Публикувана от nefertiti на October 25 2019 00:00:00
1 „Забавна математика“ - Цветана Боненска - понеделник - 15:20-16:40
2 „Забавна IT математика“ - Генка Филчева - петък - 15:30-16:50
3 „IT математика“ - Нели Башинова - вторник - 14:45-15:55

Разширена новина
1 „Забавна математика“ - Цветана Боненска - понеделник - 15:20-16:40
2 „Забавна IT математика“ - Генка Филчева - петък - 15:30-16:50
3 „IT математика“ - Нели Башинова - вторник - 14:45-15:55
4 „Виртуални пътешественици“ - Христинка Вълкова - четвъртък - 15:20-16:40
5 „Математика плюс“ Димитрина Радева- петък -15:20-16:40
6 „Плуване“ Иван Бадов - сряда - 14:45-15:55 от 04.12.19г.
7 Мажоретен състав - Мария Шаралиева - четвъртък - 15:20-16:40
8 „В света на програмирането“ - Таня Козалиева-външен лектор
9 „Млади сладкари“ - Миглена Врачева - понеделник - 14:00-16:00
10 Клуб „Баскетбол“ Гергана Маринска - петък -15:20-16:40
11 Клуб “Баскетбол-ГК“ Иван Бадов сряда - 14:45-16:10 и четвъртък -14:45-16:10