Дистанционно обучение от 16 март 2020 година
Публикувана от nefertiti на March 15 2020 09:27:27
Уважаеми ученици и родители,
СУ “Христо Смирненски” – гр. Хисаря, въвежда дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим.


Разширена новина
Уважаеми ученици и родители,
СУ “Христо Смирненски” – гр. Хисаря, въвежда дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на електронния дневник на институцията, Google формуляри, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.
Часовете ще се провеждат по следния график:
1 час - 8.30 - 9.00 часа
2 час - 9.10 - 9.40 часа
3 час - 9.50 - 10.20 часа
4 час - 10.30 - 11. 00 часа
5 час - 11.10 - 11.40 часа
6 час - 11.50-12.20 часа
7 час - 12.30 - 13.00 часа
За ЦДО:
1 час: организиран отдих - 14.00 – 14.20 часа
2 час: самоподготовка - 14.30 – 14.50 часа
3 час: самоподготовка - 15.00 – 15.20 часа
4 час: занимяния по интереси -- 15.30 – 15.50 часа
5 час: занимания по интереси - 16.00 – 16.20 часа
6 час: организиран отдих - 16.30 – 16.50 часа
Оставам на разположение за съдействие по всяко време. Бъдете здрави! Заедно ще се справим!
Асен Сурчев
Директор