Прекратена изпитна сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение
Публикувана от nefertiti на March 16 2020 13:42:59
Изпитната сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение е прекратена поради обявените за неучебни дните от 16 март до 29 март 2020 година в резултат на епидемичен подем от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план. При възстановяване на присъствените учебни занятия, ще бъде изготвен нов график, за който учениците в СФО ще бъдат информирани своевременно.

Разширена новина
Изпитната сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение е прекратена поради обявените за неучебни дните от 16 март до 29 март 2020 година в резултат на епидемичен подем от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план. При възстановяване на присъствените учебни занятия, ще бъде изготвен нов график, за който учениците в СФО ще бъдат информирани своевременно.