Съобщение до потребителите на услугите на СУ „Христо Смиренски“ – гр. Хисаря
Публикувана от nefertiti на March 16 2020 13:56:56
Уважаеми потребители на услугите на СУ „Христо Смиренски“ – гр. Хисаря,
Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, се ограничава достъпът до помещенията на СУ „Христо Смиренски“ – гр. Хисаря, до второ нареждане.


Разширена новина
Уважаеми потребители на услугите на СУ „Христо Смиренски“ – гр. Хисаря,
Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, се ограничава достъпът до помещенията на СУ „Христо Смиренски“ – гр. Хисаря, до второ нареждане.
За целта са предприети действия за изпълнение на дейността на СУ „Христо Смиренски“ – гр. Хисаря, по начин, минимизиращ личните контакти:
1. Потребителите на услугите на СУ „Христо Смиренски“ – гр. Хисаря, да използват всички технически възможности за заявяване и получаване на услугите по електронен път на електронна поща: [email protected] или чрез акаунтите в електронен дневник.
2. Когато посещението на потребителите е неизбежно, срещите ще бъдат осъществявани при специфична организация. Задължително е потребителите също да носят защитни маски.
Благодарим за проявеното разбиране!