Утвърден училищен план-прием за учебната 2020/2021 година
Публикувана от nefertiti на March 30 2020 00:00:00
Утвърден е училищния план-прием за учебната 2020/2021 година. Информацията, свързана с приема в СУ "Христо Смирненски" за 1 и 5 клас можете да намерите в категория "СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРИЕМ"


Разширена новина
Утвърден е училищния план-прием за учебната 2020/2021 година. Информацията, свързана с приема в СУ "Христо Смирненски" за 1 и 5 клас можете да намерите в категория "СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРИЕМ"