График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на учениици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през сесия февруари-март на учебна 2019/2020 г.
Публикувана от nefertiti на February 20 2020 00:00:00
1. Технология на кулинарната продукция 12а клас- 23.03.20, 14.00 ч., кабинет по англ. ез. 2. Технология на кулинарната продукция УП ЗИП 12а клас - 24.03.20, 14.00 ч. , учебен ресторант 3. Музика 10 клас - 24.03.20, 14.00 ч., кабинет по англ. ез. 4. Физ.възпитание и спорт 12а клас - 25.03.20, физ.салон, 14:50 ч. 5. Изобразително изкуство 10 клас - 25.03.20, 14.00 ч., кабинет по англ. ез. 6. Технология на кулинарната продукция УП 12а клас - 26.03.20, 14.00 ч. , учебен ресторант
Разширена новина
1. Технология на кулинарната продукция 12а клас- 23.03.20, 14.00 ч., кабинет по англ. ез. 2. Технология на кулинарната продукция УП ЗИП 12а клас - 24.03.20, 14.00 ч. , учебен ресторант 3. Музика 10 клас - 24.03.20, 14.00 ч., кабинет по англ. ез. 4. Физ.възпитание и спорт 12а клас - 25.03.20, физ.салон, 14:50 ч. 5. Изобразително изкуство 10 клас - 25.03.20, 14.00 ч., кабинет по англ. ез. 6. Технология на кулинарната продукция УП 12а клас - 26.03.20, 14.00 ч. , учебен ресторант