График за за провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през сесия май на учебна 2019/2020 г.
Публикувана от nefertiti на April 23 2020 00:00:00
1. Технология на кулинарната продукция 12а клас - 04.05.20, 09.00 ч., кабинет по англ. ез 2. Технология на кулинарната продукция УП 12а клас - 04.05.20, 13.30 ч. , учебен ресторант 3. Икономика 12а клас- 05.05.20, 09.00 ч. , кабинет по англ. ез. 4. Физ.възпитание и спорт 12а клас - 05.05.20, физ.салон, 13:30 ч. 5. Технология на кулинарната продукция УП ЗИП 12а клас - 07.05.20, 13.30 ч. , учебен ресторант
Разширена новина
1. Технология на кулинарната продукция 12а клас - 04.05.20, 09.00 ч., кабинет по англ. ез 2. Технология на кулинарната продукция УП 12а клас - 04.05.20, 13.30 ч. , учебен ресторант 3. Икономика 12а клас- 05.05.20, 09.00 ч. , кабинет по англ. ез. 4. Физ.възпитание и спорт 12а клас - 05.05.20, физ.салон, 13:30 ч. 5. Технология на кулинарната продукция УП ЗИП 12а клас - 07.05.20, 13.30 ч. , учебен ресторант