График за дейностите по приемането на ученици от в XI клас за учебната 2020 - 2021 година в СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря по допълнителен държавен план - прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2
Публикувана от nefertiti на June 17 2020 00:00:00
Подаване на документи за участие в приема на ученици 03.07 - 13.07.2020 г. /14,00 часа/
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. 13.07.2020 г. /16,00 часа/

Разширена новина
Подаване на документи за участие в приема на ученици 03.07 - 13.07.2020 г. /14,00 часа/
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. 13.07.2020 г. /16,00 часа/
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16.07.2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20.07.2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 - 27.07.2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 03.08.2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. до 10.09.2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2020 г. вкл.