!!! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Публикувана от nefertiti на September 25 2020 15:23:03
Уважаеми родители,
Информираме ви, че в училището ни бе установен случай на двама учители, преподаващи в начален етап, с COVID-19. Незабавно бе извършена цялостна дезинфекция на училищната сграда и спазваме всички инструкции, които ни дават от РЗИ – Пловдив. По предписание на санитарните власти учениците от 2 и 3 клас от понеделник преминават на дистанционно обучение. Останалите ученици провеждат редовни присъствени учебни занятия.
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Разширена новина
Уважаеми родители,
Информираме ви, че в училището ни бе установен случай на двама учители, преподаващи в начален етап, с COVID-19. Незабавно бе извършена цялостна дезинфекция на училищната сграда и спазваме всички инструкции, които ни дават от РЗИ – Пловдив. По предписание на санитарните власти учениците от 2 и 3 клас от понеделник преминават на дистанционно обучение. Останалите ученици провеждат редовни присъствени учебни занятия.
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.